Davet

DAVET

Anne sütü bebekler için eşsiz bir besin kaynağıdır ve emzirmenin anne, bebek, aile ve toplum sağlığı üzerindeki faydaları tartışılamaz. Dünya Sağlık Örgütü tüm yenidoğanların en az 6 ay sadece anne sütü ile beslenmesini ve emzirmenin 2 yaş ve ötesine kadar sürdürülmesini önermektedir. Buna rağmen çalışmalar, dünyada ve ülkemizde emzirme oranlarının istenilen düzeyde olmadığını göstermekte, annelerin emzirme konusunda daha fazla desteklenmesi gerektiğine işaret etmektedir. Emzirmenin desteklenmesi multidisipliner olarak ele alınması gereken, toplumsal ve kültürel boyutları bulunan çok yönlü bir konudur. Bu nedenle konuyla ilgili tüm profesyonellerin birlikte hareket etmesi ve aynı dili konuşması çok önemlidir.

Sizleri, multidisipliner bir bakış açısıyla konuyla ilgilenen uzmanları bir araya getirmeyi, anne sütü ve emzirme konusunu tüm yönleriyle konuşmayı planladığımız, “1. Uluslararası Gülhane Anne Sütü ve Emzirme Kongresi”ne davet etmekten büyük bir onur ve mutluluk duyuyoruz. Kongremizi hazırlarken ebelerin mesleki rolleri gereği emzirme alanında emek harcayan herkes için etkileşimi kolaylaştırıcı ve birleştirici rol oynaması gerektiği düşüncesinden ilham aldık.

Ulusal ve uluslararası uzmanlarla buluşma imkanı bulacağımız oturumlarda bilimsel bilgi paylaşımının yanı sıra işbirliklerimizi artırmayı, emzirme alanında çalışanlar arasında bir sinerji oluşturmayı, emzirme konusunda farklı bakış açıları kazanmayı ve bilgilerimizi keyifle güncellemeyi hedefliyoruz.

Anne ve bebek sağlığına katkıda bulunmasını ümit ettiğimiz kongremizde, çok ses tek yürek olmak için sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

Saygılarımla…

Doç. Dr. Nazan KARAHAN
Kongre Başkanı
SBU Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölüm Başkanı
Ebeler Derneği Genel Başkanı

E-Posta Listemize Katılın

Kurullar

KURULLAR

Kongre Onursal Başkanı

Prof. Dr. Necmiye ÜN YILDIRIM

Kongre Başkanı

Doç. Dr. Nazan KARAHAN

Kongre Bilimsel Sekreterya

Dr. Öğr. Üyesi Meltem UĞURLU

Dr. Öğr. Üyesi Arzu KUL UÇTU

Öğr. Gör. Sebahat HÜSEYİNOĞLU

Kongre Düzenleme Kurulu

Doç. Dr. Nazan KARAHAN

Gülhane SBF Ebelik Bölümü

Doç. Dr. Burcu YURTSAL

Türk Ebeler Derneği

Doç. Dr. Nevra KOÇ

Gülhane SBF Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Meltem UĞURLU

Gülhane SBF Ebelik Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Arzu KUL UÇTU

Gülhane SBF Ebelik Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi TUĞBA KÜÇÜKKASAP CÖMERT

Gülhane SBF Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi KÜBRA TEL ADIGÜZEL

Gülhane SBF Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Öğr. Gör. Sebahat HÜSEYİNOĞLU

Gülhane SBF Ebelik Bölümü

Öğr. Gör. Reyhan AYDIN DOĞAN

Türk Ebeler Derneği

Uzm. Ebe Nezide TOPUZ

Türk Ebeler Derneği

Uzm. Ebe Elif GEÇER

Türk Ebeler Derneği

Ebe Ebru ÇAKIR

Türk Ebeler Derneği

Bilimsel Kurul

Prof. Dr. Ayden ÇOBAN ÖZKAN Prof. Dr. Necmiye ÜN YILDIRIM Doç. Dr. Nevra KOÇ 
Prof. Dr. Ayla Gülden PEKCAN Prof. Dr. Nesrin SENBİL Doç. Dr. Özhan ÖZDEMİR
Prof. Dr. Ayşe Ferda OCAKÇI Prof. Dr. Nevin ŞANLIER Doç. Dr. Serap EJDER APAY
Prof. Dr. Canan TÜRKYILMAZ Prof. Dr. Nurcan YABANCI AYHAN Doç. Dr. Tuba UÇAR
Prof. Dr. Dilek YILDIZ Prof. Dr. Özlem EVLİYAOĞLU BOZKURT Doç. Dr. Yasemin AYDIN KARTAL
Doç. Dr. Elif GÜLER KAZANCI Prof. Dr. Özlem MORALOĞLU Doç. Dr. Yeşim AKSOY DERYA
Prof. Dr. Emine İYİGÜN Prof. Dr. Saadet YAZICI Dr. Öğr. Üyesi Arzu KUL UÇTU
Prof. Dr. Emre KARAŞAHİN Prof. Dr. Sema YILMAZ Dr. Öğr. Üyesi Derya SULUHAN
Prof. Dr. Esin CEBER Prof. Dr. Turgay COŞKUN Dr. Öğr. Üyesi Dilek KONUKBAY
Prof. Dr. Füsun TERZİOĞLU Prof. Dr. Tülay YAVAN Dr. Öğr. Üyesi Emine YASSIBAŞ
Prof. Dr. Gülay RATHFISCH Prof. Dr. Yaprak ÜSTÜN Dr. Öğr. Üyesi Gönül KURT
Prof. Dr. Gülçin BOZKURT Prof. Dr. Yusuf ÜSTÜN Dr. Öğr. Üyesi Gülşah KÖK
Prof. Dr. Gülden KÖKSAL Prof. Dr. Zehra GÖLBAŞI Dr. Öğr. Üyesi Kübra TEL ADIGÜZEL
Prof. Dr. Güler CİMETE Prof. Dr. Zülfikar AKELMA Dr. Öğr. Üyesi Mahide DEMİRELÖZ AKYÜZ
Prof. Dr. Gülhan SAMUR Doç. Dr. Ayşe KARAKOÇ Dr. Öğr. Üyesi Meltem UĞURLU
Prof. Dr. Güliz ONAT Doç. Dr. Ayten TAŞPINAR Dr. Öğr. Üyesi Nilgün SEREMET KÜRKLÜ
Prof. Dr. Gülşen VURAL Doç. Dr. Berna EREN FİDANCI Dr. Öğr. Üyesi Sine YILMAZ
Prof. Dr. Gülten GÜVENÇ Doç. Dr. Burcu YURTSAL Dr. Öğr. Üyesi Tuğba KÜÇÜKKASAP CÖMERT
Prof. Dr. Gülümser DOLGUN Doç. Dr. Fatma ELİBOL Dr. Dyt. Nükhet ÜNSAL
Prof. Dr. Hülya Gökmen ÖZEL Doç. Dr. Gözde GÖKÇE İŞBİR Dr. Deniz GÜVEN
Prof. Dr. Mendane SAKA Doç. Dr. İlknur M. GÖNENÇ Dr. Gülsen TOPAKTAŞ
Prof. Dr. Nebahat ÖZERDOĞAN Doç. Dr. Nazan KARAHAN Dr. Yeliz ÇAKIR KOÇAK

Uluslararası Bilim Kurulu

 • Diana Dimitrova
 • Serena Debonnet
 • Ilona Karácsony
 • Szilvia Kósa
 • Annamaria Pakai
 • Laszló Szabó
 • Rita Borg Xuereb
 • Victoria Vivilaki

Ana Konular

ANA KONULAR

Emzirmenin önemi ve etkileri ve sosyokültürel boyutu

Anne sütünün yapısı ve içeriği

Emzirme sırasında psikoloji ve hormonal etkileşim

Prenatal dönemde emzirmeye hazırlanma

Emzirmeyi etkileyen faktörler

Doğum ve doğum sonu dönemde emzirmenin desteklenmesi

Anne ve bebeğe ait özel durumlarda emzirme

Emzirme hakları

Emzirmenin değerlendirilmesi

Emzirme eğitimi

Emzirme danışmanlığı

Emzirme sorunları

Çalışan anneler ve emzirme sorunları

Süt sağma ve saklama yöntemleri

Emzirmeyi destekleyen alternatif ve tamamlayıcı yöntemler

Emzirme ilaçlar ve çevresel ajanlar

Etkili emzirmede sağlık çalışanlarının rolleri

Emziren kadınlarda beslenme

Emzirme ve egzersiz

Emzirme ve kontrasepsiyon

Emzirme ve cinsellik

Relaktasyon ve laktasyon indüksiyonu

Emzirmeyi bırakma

Emzirme ve beden algısı

Emzirme eğitiminde farklı teknik ve yöntemler

Emzirmede akran desteği

Anne sütü bankaları ve süt anneliği

Emzirme ve ek gıdaya başlama

Emzirme döneminde sağlıklı yaşam davranışları

Emzirme ve sigara bağımlılığı

Psikososyal sorunlar ve emzirme

Emzirme ve eş desteği

Bildiri Gönderimi

BİLDİRİ GÖNDERİMİ

Bildiri Gönderim Son Günü: 20 Mayıs 2021

Bildiri Özet Metni:

Bildiri özetleri İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanmalıdır.

Bildiri özetinin başlığının yalnızca ilk harfi büyük olmalı ve tümce düzenine uygun yazılmalıdır. Bildiri başlığında kısaltma kullanılmamalıdır.

Yazar isim ve soyadları (unvan yazılmamalıdır) ile çalıştığı kurumu eksiksiz olarak belirtilmeli ve sıralamalarına dikkat edilmelidir.

Bildiri özet metninde her dil için 300 kelime aşılmamalıdır. Bu sınırlamaya özet metni dahil olup, başlık, yazar ismi ve anahtar sözcükler dahil değildir. Özet bildiri içinde, şekil, tablo ve kullanılan kaynaklara ait bilgi verilmemelidir.

Anahtar kelimeler en az üç, en fazla beş adet olmalıdır. Özel isimler dışındaki tüm anahtar kelimeleri küçük harfle yazılmalı ve kelimeler birbirinden virgül ile ayrılmalıdır.

Bildiri özetleri; "Giriş-Amaç", "Gereç-Yöntem", "Bulgular", "Sonuç" ve "Anahtar Kelimeler" alt başlıklarını içermelidir.

Bildiriler hakeme gönderilmeden önce üzerinde düzenleme yapılabilir, yapılan güncellemeler yeni bir bildiri olarak yüklenmemelidir. Yeni bir bildiri olarak yüklenen güncellemeler dikkate alınmayacaktır.


TAM METİN GÖNDERİM

Tam Metin Gönderimi Son Tarihi: 2 Temmuz 2021

 1. Orijinal araştırma, veri tabanı analizi, olgu sunumu ve derleme çalışmaları bildiri olarak kabul edilebilecektir.
 2. Bildiriler daha önce hiçbir yerde basılmamış ve sunulmamış olmalıdır.
 3. Her bildiri en az iki hakem onayına gönderilecek ve puanlanacaktır. Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak bağımsız hakemler tarafından yapılacaktır. Bildirilerin sözel ya da poster olarak kabul edilmesi hakem görüşlerine göre gerçekleştirilecektir. Hakem onayından geçen bildiriler “SÖZEL ya da POSTER” olarak kabul edilecektir. Bildirilerin yayınlanabilmesi için araştırmacılardan en az birinin kongre kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecek olup, bildiri sahiplerinin sunumlarının nasıl olacağı konusunda nihai karara dikkat etmelerini önemle belirtiriz.
 4. Kongremize gönderilen bildiriler tam metin olarak yayınlanacaktır ancak araştırmacıların tam metin gönderimi zorunlu değildir. Tam metin göndermeyen katılımcıların ise aynı kitap içerisinde özet metinlerine yer verilecektir. Kongre bildiri kitabı e-ISBN ile kongre sonrasında kongreweb sitesinde PDF olarak yayınlanacaktır. Katılımcılara ait katılım belgeleri katılımcının üyelik sırasında kullandığı mail adresine PDF formatında gönderilecektir.
 5. Tam metin gönderim tarihi kongrenin son günü (20 Haziran 2021) saat 23:59’a kadardır. Bu tarihin ertelenmesi ve öne çekilmesi durumunda ilgili kongre yetkilileri tarafından katılımcılara mail ile bilgilendirme yapılacaktır.
 6. Kongremize gönderilen bildiri ve posterler eğer“YÜKSEK LİSANS veya DOKTORA”tezlerinden üretilmiş ise ilk sırada ilgili çalışmanın sahibi ve ikinci sırada ilgili tez danışmanının ismi yer almalıdır. Bu zorunluluğa kongremize katılan her katılımcı uymakla yükümlüdür. Oluşan sorun ve aksaklıktan ilgili katılımcı(lar) sorumlu olup, kongremiz yönetimi ve düzenleyicileri yükümlülük kabul etmez. Ayrıca ilgili bildiri projeden üretilmiş ve bir kurum tarafından desteklenmiş ise proje kodu/numarası ve projeye ait bilgiler özet metin sonunda mutlaka belirtilmelidir. Bu eksiklikten doğan olumsuzluk katılımcıya aittir.
 7. Değerli katılımcılar, kongremize kabul edilen bildiriler arasından seçilecek tam metin bildirilerin “uluslararası yayın evi tarafından yayınlanan bilimsel kitap” bölümü olarak basılması planlanmaktadır. Anne Sütü ve Emzirme: Bir damla mucize ile sağlıklı nesillere” başlıklı kitapta yayınlanacak olan bölümler için herhangi bir ücret talep edilmeyecektir, bölüm yazarlarının kongreye kayıt yapması yeterlidir. Kitap doçentlik ve akademik teşvik kriterlerini karşılamaktadır. Tam metin bildirilerin kitap bölümü olarak basılması zorunlu değildir. Sorumlu editör tarafından kitap bölümü olarak basılması uygun görülen sözlü bildirilerin (özgün araştırma veya derleme) yazarlarına kongre yetkilileri tarafından mail atılacak, kabul eden yazarlar bildirilerini kitap bölümü olarak yayınlayabilecektir. Kitap bölümleri en fazla beş yazarlı olabilir. Tam metin bildirilerinin kitap bölümü olarak yayınlanmasını kabul eden yazarların kongre kitapçığında yalnızca bildiri özetleri yer alacak, tam metin bildirileri kongre kitabında basılmayacaktır. Bildirilerini kitap bölümü olarak yayınlanmasını kabul eden yazarlar kendilerine iletilecek olan (mail yoluyla iletilecek) yazım kurallarına uygun bir şekilde düzenleme yapmakla sorumludur. Kitap bölümleri Türkçe olarak hazırlanacaktır. Bu kurallara uygun olmayan ve yazım kurallarına dikkat edilmeyen kitap bölümlerinin basılıp basılmaması editörlerin inisiyatifindedir. Kitap bölümlerinin kurallara uygun bir şekilde son gönderilme tarihi 26 Temmuz 2021’dir.

TAM METİN BİLDİRİ YÜKLEYECEKLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER

Özet: Türkçe ve İngilizce özet yer almalıdır. Özetler 300 kelimeyi aşmamalıdır. Özgün çalışmaların özeti "Giriş-Amaç", "Gereç-Yöntem", "Bulgular", "Sonuç" ve "Anahtar Kelimeler" alt başlıklarını içermelidir.

Başlık: Her kelime büyük harfler ile yazılmalıdır. En fazla 2 satır başlık olmalıdır.

Yazar İsimleri:  Yazar isimlerinde, her ad ve soyadının ilk harfi büyük geri kalanı küçük olmalıdır.

Metin: Metin paragrafları “Times New Roman” yazı tipinde yazılmalıdır. Yazı tipi boyutu tüm paragraflarda 11 punto olmalıdır. Paragraf başlarında bir girinti bırakmaya gerek yoktur. Paragraflardaki satırlar arasında yarım satırlık (6 pt) boşluk bırakılmalıdır. Paragraflar iki yana dayalı şekilde olmalıdır. Paragraflar arasında boş satır bırakılmamalıdır. Tam metin bildirilerde, metin uzunluğu (özet, tablo, referanslar dahil) toplam 25 sayfayı geçmemelidir.

Sayfa Düzeni: Bölümler A4 boyutlarındaki (210 x 297 mm) sayfa üzerinde hazırlanmalıdır.

• Sayfanın solundan ve sağından, üstünden ve altından 2.5 cm boşluk bırakılmalıdır.

Şekiller: Tüm şekiller sayfaya ortalanmalıdır. Kaynak gösterilmelidir.

Tablolar: Tablonun başlığı tablonun üstünde olmalıdır. Tablo yazıları kalın yazılmamalıdır. Tablo yazısının sadece ilk kelimesinin ilk harfi büyük olmalıdır. Diğer tüm kelimeler küçük harfler ile yazılmalıdır.

Sayfa Numaraları: Sayfa numaraları eklenmemelidir.

Referanslar: Referansların atıf yapıldıkları yerde kullanıldıklarına dikkat edilmelidir. Kaynaklar listesinde belirtilen tüm referanslara, bildiri içerisinde en az bir kere atıfta bulunulmalıdır. Referans atıfları noktalama işaretinden sonra üst karakter olarak kullanılmalıdır. Referans numarası parantez içine alınmaz. Örn: ….  yapılmıştır.23 Birden fazla referans yazılacaksa aralarına yalnızca virgül (,) konulmalıdır. Ardışık üç ve daha fazla referans yazımlarından ilk ve son rakamların arasında tire (-) konulması yeterlidir. Örn: …. yapılmıştır.1,2,3,4,5,8,21 yerine …. yapılmıştır.1-5,8,21 yazılması daha uygundur.

Tam metinler üstte belirtilen kurallara göre hazırlanarak, sözel bildiri kabul mektubunu alan bildiri sahipleri tarafından 20.06.2021 tarihine kadar gönderilmelidir.


BİLDİRİLERİN SUNULMASI

 • Bildiriler Türkçe veya İngilizce olarak sunulacaktır.
 • Bildiri özet metni kabul olduğu halde kongrede sunumu yapılmayan bildiriler kongre bildiri kitabında yayınlanmayacaktır.
 • Bildiriler yazarlar tarafından video olarak kayıt edilerek 14 Haziran 2021 tarihine kadar sisteme yüklenmiş olmalıdır.
 • Bildiri sunum süresi; en az 3 dakika, en fazla 5 dakika olacak şekilde planlanmalıdır.
 • Sizlere video kayıt alırken yardımcı olması için hazırlamış olduğumuz yönerge için TIKLAYINIZ!
 • Kongrede sunum yapacak kişinin yazar veya ortak yazar olması gerekmektedir.
 • Bildiri sunumunun soru ve tartışmaları oturum sonunda yapılacağı için sunan yazarın oturum sonuna kadar ayrılmaması gereklidir.

Bilimsel Program

BİLİMSEL PROGRAM

KONU BAŞLIĞI KONUŞMACILAR
KURSLAR
09:00-17:00 Emzirme Danışmanlığı Eğitmenler: Ebeler Derneği
13:00-17:00 Hypnoemzirme Eğitmenler: Gözde Gökçe İŞBİR, Merlinda ALUŞ TOKAT
09:00-17:00 Temel Düzey İstatistiksel Veri Analizi Eğitmen: Naci MURAT
09:00-13:00 Anne Sütünü Artırıcı Egzersizler Eğitmenler: Deniz KÖKTAN, Nazan KARAHAN
13:00-15:00 Hamilelik, Lohusalık ve Emzirme Döneminde Cinsel Yaşam Eğitmen: Cem KEÇE

* Her kurs için eğitmenleri tarafından imzalı kursa katılım seritifikası verilecektir.

** Kurslara sınırlı sayıda kontenjan ile kursiyer alınacaktır.

KONU BAŞLIĞI KONUŞMACILAR
09:00-09:30 AÇILIŞ
- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
- Doç. Dr. Nazan KARAHAN (Kongre Başkanı, SBU Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölüm Başkanı)
- Prof. Dr. Necmiye ÜN YILDIRIM (Kongre Onursal Başkanı, Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı)
- Doç. Dr. Zülfikar AKELMA (Ankara İl Sağlık Müdürü)
- Dr. Aslıhan KÜLEKÇİ UĞUR (Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Toplum Sağlığı Hizmetleri ve Eğitim Dairesi Başkanı)
- Sevil SERİN (Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı)
- Prof. Dr. Kemalettin AYDIN (Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı
09:30-09:45 ARA
09:45-11:00 PANEL
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Yaprak ÜSTÜN, Prof. Dr. Necmiye ÜN YILDIRIM, Doç. Dr. Mehmet GÜNDÜZ
09:45-10:00 Sağlık Yöneticisi Bir Annenin Gözünden Emzirme Sevil SERİN (T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hiz. Gnl. Müd. Yard.)
10:00-10:15 Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı Dr. Başak TEZEL (T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Gnl. Müd. Çocuk ve Ergen Daire Bşk.)
10:15-10:30 Türkiye'de Emzirmenin Durumu Prof. Dr. Gülden PEKCAN
10:30-10:45 Başarılı Emzirmede Ebe ve Hemşirelerin Rolleri Doç. Dr. Nazan KARAHAN
10:45-11:00 Tartışma ve Soru & Cevap
11:00- 11:15 ARA
11:15-12:30 PANEL: ANNE SÜTÜ
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Emine İYİGÜN, Prof. Dr. Saadet YAZICI, Prof. Dr. Turgay COŞKUN
11:15-11:30 Anne Sütü ile Beslenmenin Tarihçesi ve Doğası Prof. Dr. Esin CEBER
11:30-11:45 Anne Sütü ile İlgili Mitler ve Gerçekler Prof. Dr. Zehra GÖLBAŞI
11:45-12:00 Anne Sütünün Yapısı ve İçeriği Prof. Dr. Gülden KÖKSAL
12:00-12:15 Covid-19 ve Emzirme Prof. Dr. Özlem MORALOĞLU
12:15-12:30 Tartışma ve Soru & Cevap
12:30-13:30 ÖĞLE ARASI
13:30-14:45 PANEL: DOĞUM ve EMZİRME
Oturum Başkanları:Prof. Dr. Özlem EVLİYAOĞLU BOZKURT, Doç. Dr. Elif GÜLER KAZANCI, Doç. Dr A. Zülfikar AKELMA
13:30-13:45 Başarılı Emzirmeyi Etkileyen Faktörler Dr. Deniz GÜVEN
13:45-14:00 Doğum Şekli Emzirmeyi Etkiler mi? Prof. Dr. Yusuf ÜSTÜN
14:00-14:15 Doğum Sonu Erken Dönem Ten Teması ve Emzirmeyi Destekleyici Uygulamalar Doç. Dr. Yeşim AKSOY DERYA
14:15- 14:30 Hipnoemzirme Doç. Dr. Gözde GÖKÇE İŞBİR
14:30-14:45 Tartışma ve Soru & Cevap
14:45-15:00 ARA
15:00-16:15 PANEL: EMZİRME DANIŞMANLIĞI
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Sema DERELİ YILMAZ, Prof. Dr. Nurcan YABANCI AYHAN, Doç. Dr. Tuba UÇAR
15:00-15:15 Eğitim ve Sertifikasyon Süreçleri Dr. Gülsen TOPAKTAŞ
15:15-15:30 Emzirme Danışmanlığından Spiritüel Beceriler ve Non-Travmatize Yaklaşım Prof. Dr. Güliz ONAT
15:00-15:45 Dünyada ve Türkiye'de Emzirme Danışmanlığı ve Güncel Yaklaşımlar Melek KILIÇ
15:45-16:00 Emzirme Döneminde Beslenme Dr. Öğr. Üyesi Tuğba KÜÇÜKKASAP CÖMERT
16:00-16:15 Tartışma ve Soru & Cevap
16:15-16:30 ARA
16:30-17:30 PANEL: RİSKLİ DURUMLARDA EMZİRME
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ayşe Ferda OCAKÇI, Prof. Dr. Gülşen VURAL, Prof. Dr. Hülya Gökmen ÖZEL
16:30-16:45 Afetler ve Acil Durumlarda Emzirme Dr. Öğr. Üyesi Mahide DEMİRELÖZ AKYÜZ
16:45-17:00 Preterm, Düşük Doğum Ağırlıklı ve Hasta Bebeklerde Emzirmeye Geçiş Süreci Uzm. Hem. Ebru TEMİZSOY
17:00-17:15 Kalıtsal Metabolizma Hastalıklarında Anne Sütü Doç. Dr. Nevra KOÇ
17:15-17:30 Tartışma ve Soru & Cevap
KONU BAŞLIĞI KONUŞMACILAR
12:30-14:00 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 1
  Oturum Başkanları: Doç. Dr.  Serkan PEKÇETİN, Doç. Dr. Berna EREN FİDANCI, Dr. Öğr. Üyesi Dilek KONUKBAY
  Oturum programı için TIKLAYINIZ!
14:00-14:15 ARA
14:15-15:45 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 2
  Oturum Başkanları: Doç. Dr. Ergün HASGÜL, Dr. Öğr. Üyesi Sibel İÇKE, Dr. Öğr. Üyesi Derya SULUHAN
  Oturum programı için TIKLAYINIZ!
15:45-16:00 ÖĞLE ARASI
16:00-17:30 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 3
  Oturum Başkanları: Doç. Dr. Ayla BERKİTEN ERGİN, Dr. Öğr. Üyesi Neriman ÇAĞLAYAN KELEŞ
  Oturum programı için TIKLAYINIZ!
KONU BAŞLIĞI KONUŞMACILAR
09:00-10:00 PANEL: EMZİRME ve ANNE-BEBEK SAĞLIĞI
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Emre KARAŞAHİN, Prof. Dr. Füsun TERZİOĞLU, Prof. Dr. Gülten GÜVENÇ
09:00-09:15 Breastfeeding: Typical Problems and Barriers in Providing High Quality Midwifery Services Prof. Victoria VIVILAKI
09:15-09:30 Safe Skin to Skin to Avoid Neonatal Collapse Serena DEBONNET
09:30-09:45 Maternal and Infant Health Prof. Rita Borg XUEREB
09:45-10:00 Discussion and Q&A
10:00-10:15 ARA
10:15-11:15 PANEL:EMZİRME
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ayten TAŞPINAR, Doç. Dr. Burcu YURTSAL, Doç. Dr. Özhan ÖZDEMİR
10:15-10:30 Motivational Effect of Human Factors on The Duration of Exclusive Breastfeeding Dr. Laszlo SZABO, Prof. Annamaria PAKAI
10:30-10:45 The Program of MU Varna for The Training of Students for Breastfeeding Continuing Training in Breastfeeding of ABA Prof. Diana DIMITROVA
10:45-11:00 Emzirme, Bağlanma ve Mental Gelişim Prof. Dr. Güler CİMETE
11:00-11:15 Tartışma ve Soru & Cevap
11:15-11:30 ARA
11:30-12:45 PANEL: EMZİRMENİN BEBEK SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Gülümser DOLGUN, Prof. Dr. Mendane SAKA, Doç. Dr. Ayşe KARAKOÇ
11:30-11:45 Emzirmenin Mikrobiyata Üzerine Etkisi Öğr. Gör. Aysu YILDIZ KARAAHMET
11:45-12:00 Emzirmenin Nöro-Gelişimsel Etkileri Prof. Dr. Nesrin ŞENBİL
12:00-12:15 Emzirmenin Toksik Stres Üzerine Etkisi Prof. Dr. Dilek YILDIZ
12:15-12:30 Anne Sütü Oligosakkaritlerinin Sağlık üzerine Etkileri Dr. Öğr. Üyesi Nilgün SEREMET KÜRKLÜ
12:30-12:45 Tartışma ve Soru & Cevap
12:45-13:00 ARA
13:00-13:30 SPONSORLU OTURUM - MOCHI
Oturum Başkanları: Prof Dr. Özgür ALPARSLAN, Dr. Öğr. Üyesi Asiye KOCATÜRK
Anne Sütünün Sağımı ve Saklanması Konusunda Yenilikçi Çözümler Cem ÇELEBİOĞLU
13:30-13:45 ÖĞLE ARASI
13:45-14:45 PANEL: ÇALIŞAN KADINLARDA EMZİRME ve EMZİRME SORUNLARI
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Fuat Emre CANPOLAT, Prof. Dr. Gülçin BOZKURT, Doç. Dr. Yasemin AYDIN KARTAL
13:45-14:00 Çalışan Kadınlarda Emzirmeyi Destekleyici Politikalar Prof. Dr. Nebahat ÖZERDOĞAN
14:00-14:15 Emzirme Sorunlarına Çözümler Dr. Öğr. Üyesi Meltem UĞURLU
14:15-14:30 Duyarlı Besleme Doç. Dr. Fatma ELİBOL
14:30-14:45 Tartışma ve Soru & Cevap
14:45-15:00 ARA
15:00-16:15 PANEL: EMZİRME DESTEĞİ
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ayden ÇOBAN, Prof. Dr. Nevin ŞANLIER, Doç. Dr. Serap EJDER APAY
15:00-15:15 Relaktasyon ve Laktasyon İndüksiyonu Prof. Dr. Canan TÜRKYILMAZ
15:15-15:30 Terapötik Meme Masajı Dr. Yeliz ÇAKIR KOÇAK
15:30-15:45 Emzirme Sürecinde Lohusaya Eş, Büyükanne ve Bakıcı Desteği Nasıl Olmalı? Ebe Hürcan ÇİT
15:45-16:00 Emziren Annede Galaktogogların Kullanımı Dr. Öğr. Üyesi Sine YILMAZ
16:00-16:15 Tartışma ve Soru & Cevap
16:15-16:30 ARA
16:30-16.50 KONFERANS Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Arzu KUL UÇTU, Birgül ARMUTCU
Emzirmenin Yedi Enerjisel Rengi: Anne Sütü ile Gelen Aktarımlar Prof. Dr. Gülay RATHFISCH
16:50-17:00 ARA
17:00-18:00 PANEL: ÖZEL DURUMLARDA ANNE SÜTÜ ve EMZİRME
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Tülay YAVAN, Prof. Dr. Gülhan SAMUR, Doç. Dr. İlknur M. GÖNENÇ
17:00-17:15 Besin Allerjilerinde Anne Sütü Dr. Öğr. Üyesi Kübra TEL ADIGÜZEL
17:15-17:30 Prematüre Bebeğin Beslenmesi ve Anne Sütü Zenginleştirme Dr. Öğr. Üyesi Emine YASSIBAŞ
17:30-17:45 Tamamlayıcı Beslenme ve Anne Sütü Dr. Dyt. Nükhet ÜNSAL
17:45-18:00 Tartışma ve Soru & Cevap
18:00-18:15 ARA
18:15-18:30 KAPANIŞ
KONU BAŞLIĞI KONUŞMACILAR
09:00-10:30 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 4
  Oturum Başkanları: Doç. Dr. Besey ÖREN, Dr. Öğr. Üyesi Filiz OKUMUŞ
  Oturum programı için TIKLAYINIZ!
10:30-10:45 ARA
10:45-12:15 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 5
  Oturum Başkanları: Dr. Öğr. Üyesi Handan ÖZCAN, Dr. Öğr. Üyesi Gönül KURT
  Oturum programı için TIKLAYINIZ!
12:15-13:00 ÖĞLE ARASI
13:00-14:30 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 6
  Oturum Başkanları: Dr. Öğr. Üyesi Gamze ACAVUT, Dr. Öğr. Üyesi Emine BAYRAK AYKAN
  Oturum programı için TIKLAYINIZ!
14:30-14:45 ARA
14:45-16:15 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 7
  Oturum Başkanları: Dr. Öğr. Üyesi Evrim KIZILER, Dr. Öğr. Üyesi Sakine YILMAZ
  Oturum programı için TIKLAYINIZ!
16:15-16:30 ARA
16:30-18:00 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 8
  Oturum Başkanları: Doç. Dr. Demet AKTAŞ, Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Yılmaz SEZER
  Oturum programı için TIKLAYINIZ!

Genel Bilgiler

GENEL BİLGİLER

Kongre Tarihi:

1. Uluslararası Gülhane Anne Sütü ve Emzirme Kongresi 18 - 20 Haziran 2021 tarihlerinde Çevrim İçi olarak gerçekleştirilecektir.

Kongrenin Dili :

Kongre’nin resmi dili Türkçe’dir. Bilimsel program doğrultusunda; İngilizce’den Türkçe’ye simultane çeviri yapılacaktır.

Kullanıcı Adı ve Şifre :

Her katılımcı için sanal platforma giriş ID’si ve şifresi kişiye özel olarak gönderilecektir.

Stand ve Sergi Alanları :

Kongre süresince ilaç, tıbbi malzeme, teknoloji firmaları vs. ürünlerini sergileyebilmesi amacıyla Online Platformda stand açabileceklerdir. Firma temsilcileri katılımcılar ile hem yazışarak hem de arama yaparak iletişim kurabileceklerdir.Sergi alanlarına girişte kongre kaydı yaptırmış olma şartı aranmaktadır.

Kayıt ve Danışma Hizmetleri :

Sanal Platform üzerinden kayıt/katılımınız hakkında ve teknik konularda bizlere canlı olarak erişebilecek ve tüm sorularınıza anında yanıt alabileceksiniz.

Davet Mektubu :

Kayıt işlemlerini tamamlamış olan katılımcılara, talep etmeleri durumunda davet mektubu gönderilecektir. Bu davet mektubu sadece katılımcıların bağlı bulunduğu kurumlardan izin alabilmesine yardımcı olmak amacı taşımakta olup, katılımcıya hiçbir maddi destek sağlamayacaktır.

Katılım Sertifikası :

Kongreye kayıt yaptıran ve Dijital Platform’a giriş sağlayan tüm katılımcıların katılım sertifikaları dijital olarak kongrenin ilk günü itibarıyla erişilebilir olacaktır.

Önemli Tarihler

ÖNEMLİ TARİHLER

Kongre Başlangıç Tarihi : 18 Haziran 2021
Kongre Bitiş Tarihi : 20 Haziran 2021
Bildiri Gönderim Son Günü : 20 Mayıs 2021
Erken Kayıt Son Günü : 23 Mayıs 2021

İletişim

İLETİŞİM

Organizasyon Sekretaryası

EGE KONGRE TURİZM ve ORGANİZASYON
 • Adres :
  Nevvar Salih İşgören Sokak Kültür Mah. No:1/4 D:1 Alsancak – İzmir
 • Telefon :
  0 232 464 13 51
 • Fax :
  0 232 464 29 25
 • E-Posta :
  gulhaneemzirme@egekongre.com

Bilimsel Sekretarya

Türk Ebeler Derneği

Dr. Öğr. Üyesi Meltem UĞURLU
Dr. Öğr. Üyesi Arzu KUL UÇTU
Öğr. Gör. Sebahat HÜSEYİNOĞLU

 • E-Posta :
  gulhaneemzirme@gmail.com